Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.
Styrelserummet ligger i källaren vid Odensgatan 15.
Har Du något Du vill framföra, kontaktar Du en styrelsemedlem eller lägger en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt ”styrelsen”.

Styrelsens arbete skall kännetecknas av öppenhet – samverkan – delaktighet.

Detta synsätt ska prägla föreningen. Vi är alla delansvariga, var och en på sitt sätt, för att föreningen skall utvecklas på ett optimalt sätt. För att nå detta önskar vi att Du aktivt medverkar med Dina synpunkter. Styrelsen är Ditt ”verktyg” för att kunna samordna insatser för allas vårt bästa!


Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Ordförande

Trappansvar S16

Gustav Syrén

tel 0739162997

gustav.syren@gmail.com

Sekreterare

Jan-Olov Willerströmtel

0705602463

jowillerstrom@gmail.com


Kassör

Marie Gårdmark

tel 0765276265

marie.gardmark@gmail.com

Ledamot

Trappansvar S18

Einar Brekkan

tel 0708694969

einar@brekkan.com

Fastigheter

Carl Ramström

tel 0725335365

ramström.carl@gmail.com


Suppleant

Trappansvar O15

Anna Stenborg

tel 0722190223

annastenborg@gmail.com

Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen under november månad.
I år hölls stämman 12 december. För protokoll kontakta sekreteraren

Övriga

Garage

Erik Magnusson

tel 0730702167

erikolofmagnusson@gmail.com

Hemsida

Bredband

Truls Gårdmark

tel 0706544342

truls.g@me.com

Valberedning

Tommy Åkerblom

tel 0705656418

takerblom15@gmail.com


Cecilia Magnusson

tel 0725134910

ceciliamagnusson77@gmail.com


Ingrid Bramstorp

tel 0701707737

ingrid.bramstorp@gmail.com

Tvättstugor

Karin & Jan-Olov Willerström

tel 0705264868

akarinwillerstrom@gmail.com