Bostadsrättsföreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.
Styrelserummet ligger i källaren vid Odensgatan 15.
Har Du något Du vill framföra, kontaktar Du en styrelsemedlem eller lägger en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt ”styrelsen”.

Styrelsens arbete skall kännetecknas av öppenhet – samverkan – delaktighet.

Detta synsätt ska prägla föreningen. Vi är alla delansvariga, var och en på sitt sätt, för att föreningen skall utvecklas på ett optimalt sätt. För att nå detta önskar vi att Du aktivt medverkar med Dina synpunkter. Styrelsen är Ditt ”verktyg” för att kunna samordna insatser för allas vårt bästa!


Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Ordförande

Trappansvar O15

Ola Karlsson

tel 0705280157

ola.karslsson@olkas.se

Sekreterare

Garage

Michael Didner

tel 0707813532

didner@hotmail.com


Kassör

Georgios Tekidis

tel 0761135862

georgios.tekidis@martinservera.se

Ledamot

Trappansvar S18

Einar Brekkan

tel 0708694969

einar@brekkan.com

Fastigheter

Mattias Lexäng

tel 0727441362

mattias.lexang@gmail.com

Suppleant

JO Willerström

tel 0705602463

jowillerström@gmail.com

Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen under november månad. På grund av Coronavirusepidemin hålls stämman 2020 den 8 december via internet. Länk skickas till medlemmarna före mötet.

Övriga

Trappansvar S16

Ingrid Bramstorp

tel 0701707731

ingrid.bramstorp@comhem.se

Hemsida/Bredband

Truls Gårdmark

tel 0706544342

truls.g@me.com

Tvättstugor

Ardis Brekkan

tel 0708694969

ardis@brekkan.com

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera