Brf Börjes hobbyrum

Ett gemensamt vertygsförråd har nu upprättats i föreningen.

Syftet med förrådet är att undvika att vi alla skaffar de verktyg som vi sporadiskt använder, dvs mindre onödig konsumtion.

Det är medlemmar i föreningen som bidragit med verktyg och förbrukningsvaror i förrådet. Fler medlemmar är välkomna att bidra till förrådet.

Verktygen för utlåning till föreningens medlemmar finns i rummet märkt DISP.RUM källarplanet Sysslomansgatan 18. Era lägenhetsnycklar passar till låset.

Gå gärna ner och titta vad som finns. Se även bilder nedan.

När någon förbrukningsvara (spik, skruv, plugg, borrar mm) tar slut räknar vi med att den som tar det sista fyller på!

När man lånar ett verktyg ska liggaren som finns i förrådet fyllas i.
Lånetid är två dagar, dvs lån ena dagen och återlämning dagen efter

Fyll även i när ni tar någon förbrukningsvara.

Hobbyrum bilder