Nycklar


Huvudnyckel till lägenheterna förvaras av Cartego.
Om du är utelåst kan du mot en avgift få hjälp dygnet runt.
tel kontorsstid: 018-56 90 00
jourtelefon: 020- 24 00 0


Om du tänker flytta

Den som säljer sin lägenhet lämnar sina nycklar till 

Mälardalens Låsservice.

De nya ägarna kvitterar sedan ut nycklarna hos Mälardalens Låsservice.

Om antalet utkvitterade nycklar inte stämmer med inlämnade nycklar kan köparen kräva att säljaren bekostar byte av låscylinder.

Den nya ägaren måste legitimera sig vid utkvittering av nycklarna hos Målardalens Låsservice.