För föreningens tvättavdelningar gäller följande regler och villkor:

 

Föreningen har tre tvättstugor:

  • Sysslomansgatan 16, som omfattar tvättstuga, torkrum och mangelrum.
  • Odensgatan 15, ”Stora tvättstugan”, som omfattar stora tvättstugan med två tvättmaskiner och en torktumlare samt ett torkrum med torkfläkt.
  • Odensgatan 15, ”Lilla tvättstugan”, som omfattar lilla tvättstugan med en tvättmaskin, torktumlare och klädstreck.


Stryk- och mangelrum i Odensgatan 15 är gemensamt för de båda tvättstugorna.

 

Tvättiden

Tvättiden är uppdelad på två pass per dag på Sysslomansgatan 16 och tre pass per dag i tvättstugan på Odensgatan 15

 

Bokning

Bokning av tvättpass sker på bokningslistor uppsatta utanför respektive tvättstuga.

Bokning anges med efternamn och lägenhetsnummer på listan.

 

Nycklar

Nycklar finns i nyckelskåp utanför resp. tvättstuga. Alla nycklar måste hänga i skåpet vid passets slut.

 

Endast ett pass i en tvättstuga får bokas i förväg. Om en annan tvättstuga är ledig eller om den bokade tvättstugan inte är bokad för nästa pass när det bokade passet påbörjas (inte tidigare) får ytterligare bokning göras. (Det är viktigt att alla får möjlighet att använda tvättmöjligheterna!)

 

Om tre timmar av passet gått utan att tvätt påbörjats anses tvättstugan ledig och kan bokas av annan medlem.

 

Om du avslutar tvätten i förtid, ange gärna det genom att skriva ”klar” på tvättlistan! Då får annan medlem skriva upp sig och utnyttja resterande tid.

 

Tänk på miljön – dosera tvättmedel och sköljmedel för mjukt till medelhårt vatten.

 

Vid passets slut skall golvet, bänkarna och maskinerna vara rena (inklusive tvättmedelsfacken i maskinerna) och luddlådan i torktumlaren vara rensad. Lämna tvättmedelsfacken öppna, så undviker vi mögelbildning.

 

Vid fel på tvättstugan

Vid fel på tvättstugan skall tvättstugeansvariga underrättas, personligen eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Sysslomansgatan 18. Sätt också upp ett meddelande på tvättstugans dörr eller på bokningslistan för att informera den som kommer efter dig!


Kort sagt: lämna tvättstugan så som du själv vill finna den när du skall tvätta!