Bostadsrättsföreningen Börje

Odensgatan 15

Sysslomansgatan 16 & 18 

grundades 1964 

omfattar idag 50 lägenheter och 3 lokalerCentralt läge


Gångavstånd till Uppsala centrum med affärer och restauranger

Mataffär över gatan

Apotek i föreningens lokal

God ekonomi


För redovisning kontakta föreningens ordförande

Varmgarage


50 platser med företräde för boende

Kommande händelser

Anges senare

Föreningen avser att hålla ordinarie föreningsstämma,

preliminärt måndagen den 12 december 2022 kl 1800


Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före december månads utgång enligt föreningens stadgar.

På stämman kommer ärenden enligt föreningens stadgar § 14 att behandlas.

Se dokument nedan angående stämman


Årsmöte