Fastighetsskötsel
Föreningen har anlitat en fastighetsskötare som sköter löpande underhåll på fastigheten. Han är här cirka 1 tim måndag-fredag. Snöskottning sker vid behov, även på helgerna. Finner Du att något inte är som det ska (till exempel trasig lampa) lägg en lapp i brevlådan märkt ”Fastighetsskötare” utanför styrelserummet i källaren.

 

Avtalet med fatighetsskötaren innefattar:

  • Daglig tillsyn av fastigheten med avseende på gångbanor och gård, som skall snöröjas, sandas och sopas vid behov.
  • Belysningen kontrolleras (i praktiken gör fastighetsskötaren en gång i veckan en runda i trappuppgångarna och skall då byta trasiga lampor).
  • Under sommarhalvåret klipps och vattnas gräsmattorna. Buskar beskärs och trädgårdsmöblerna placeras ut på våren och tas in på hösten.
  • I undercentralen kontrolleras dagligen att allt är normalt beträffande värme och vatten.
  • Fläktarnas funktion (i garaget, utsuget från lägenheterna samt aggregaten i trappuppgångar) kontrolleras,
  • Tillsyn av maskinerna i tvättstugor och torkrum sker en gång i veckan.
  • Garaget skall rengöras höst och vår. Torrsopning får icke förekomma utan dammsugning och/eller våtsopning skall tillämpas.

Kallargångarna sopas en gång i månaden.

Inre reparationer och underhåll
Bostadsrättsföreningen Börje har ingen inre reparationsfond.


Felanmälan
Vid fel som rör fastigheten kontakta alltid vicevärd eller ordföranden för råd om handläggning. Om du inte når någon av dessa under dagtid bör du kontakta fastighetsskötaren. Vid akuta problem under övrig tid och om du inte kan nå vicevärd eller ordförande hänvisas till jourföretag som föreningen har avtal med


Akuta fel på fastigheten anmäls på 018-24 30 90


Föreningen har serviceavtal med följande företag:


Upplands Boservice har hand om fastighetens skötsel. Fastighetsskötaren heter Roger Karlsson 070 300 18 51.
Områdesförman är Sandra Qvarnström: 018-18 74 15
UBS växel 018-18 74 00; www.boservice.se


JF Jansson Rör AB
VVS, Tel dagtid: 018-20 21 00


Bravida
El, VS och ventilation, Jourtelefon: 018-10 04 10, http://www.bravida.se/

KONE
Garageport, tel: 018-55 63 80


Uppsala Hiss AB

Fel på hissen anmäls på telefon 018-55 05 60Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera