Själva fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Protector.

Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadstillägg till fastighetsförsäkringen.


Varje lägenhetsinnehavare behöver inte ha en s.k. ”tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare”.


Alla medlemmar är dock skyldiga att teckna en hemförsäkring.